[ Wiedźma ]:: radykalna grupa anarcho-feministyczna
« @ O nas @ Wydawnictwo - dystrybucja @ Działalność @ Zin Wiedźma @ Plakaty, ulotki @ Fuck Finger @ Linki @
[ WIEDŹMA ]:: radykalna grupa aanrcho-feministyczna
<< PowrótLIBERALIZM I RYGORYZM SEKSUALNY NA PRZESTRZENI WIEKÓW


CZĘŚĆ I

Przedpaństwowy okres pierwotny
Życie seksualne człowieka pierwotnego pozostaje w zasadzie zagadką , zaś jej rozwiązanie- sferą domysłów i hipotez ( jakże często błędnych) seksualność ludzi pierwotnych miała rytm ściśle biologiczny, można powiedzieć , że kultury pierwotne są- mówiąc ściśle aseksualne , umieszczając płciowość we właściwym jej miejscu w całokształcie ludzkich potrzeb.
Nie możemy jednak mówić o jakimkolwiek braku intelektualnego odniesienia do seksualizmu. Wszystkie odnalezione dotychczas figurki kobiet z okresu paleolitu na czele ze znaną nam wszystkim Venus z Willendorfu oprócz zupełnej nagości (co było zrozumiałe ,gdyż kobieta w tym okresie prawie zawsze chodziła nago ) odznaczały się bardzo charakterystycznym wyolbrzymieniem organów płciowych, czego nie można chyba tłumaczyć wyłącznie chęcią podkreślenia jej funkcji rozrodczych , gdyż człowiek pierwotny nie znał przecież prawideł prokreacji.
Nastąpił przełom. Epoka polodowcowa dokonała poważnych zmian w życiu seksualnym. Ochłodził się klimat, okres wielkich polowań minął bezpowrotnie. Trzeba było szukać schronienia w jaskiniach i nowego sposobu utrzymania się przy życiu. Była nim nowa umiejętność, sztuka eksploatowania owoców natury zrodzonych dzięki wykonanej poprzednio pracy ( rozwój rolnictwa i hodowli).Dla myśliwych proces płodności był niezrozumiały, uważano go za coś zupełnie naturalnego, w epoce polodowcowej zwrócono nań większą uwagę, w zasadzie we wszystkich jego odmianach. Zmieniło to całkowicie rolę i pozycję społeczną kobiety. Z obiektu o dominującym charakterze seksualnym, którym była w poprzedniej epoce, stała się cenną wartością pozaseksualną , ważnym partnerem w podziale pracy i dostarczycielką nowych rąk do pracy.
Bardzo charakterystyczny, jest tu fakt, iż pierwszy znany ludzkości wizerunek kobiety wyobrażonej nie seksualnie, lecz przy pracy pochodzi z epoki mezolitu i jest młodszy od szeregu innych znanych wyobrażeń kobiety w wyłącznie seksualnym aspekcie o ok. 4 tyś lat ( jest to kobieta zbierająca miód z okolic Valencji).
Owa transformacja podniosła niewątpliwie społeczny prestiż i wartość kobiety. Dało to początek stworzeniu niezwykle popularnej w swoim czasie teorii matriarchatu. Równocześnie spowodowało to wzrost ekonomicznej roli kobiety, co niestety uczyniło z niej atrakcyjny obiekt zawłaszczenia przez mężczyzn. Postępujący proces społeczny związany z rozwojem sił wytwórczych wyznaczył kobiecie i mężczyźnie określone role społeczno – ekonomiczne, czyniąc mężczyznę dominującym ekonomicznie – a w konsekwencji i seksualnie. Krok za krokiem, wraz z ewolucją prywatnej własności pojawia się szerzej rozumiana monogamia i ,, uekonomicznienie” stosunków między płciami. U podstaw instytucji rodziny czy małżeństwa, które wywarły decydujący wpływ na rozwój obyczajowości seksualnej legły uwarunkowania o charakterze niewątpliwie pozaseksualnym. To właśnie one miały wpływ zasadniczy na rygorystyczne lub liberalistyczne podejście do spraw płciowości w całej dalszej historii rozwoju cywilizacji ludzkiej...
Cdn.
Kasia Włoch
<< Powrót

łebmajster:: AxZx @ AxZx @ 2004 @
O Stronie | Administracja